close button

••••••••••

国际巡回演出

2017

 

空转 (World Stage Design 2017 in 台北)

 

2016

 

《到此一游》(上海
空转/10》(上海)
《我要上天的那一晚》(上海)

2015

 

《10》(南京)
《郑和的后代 • 过去时》(南京)
《郑和的后代 • 进行时》(南京)

 

2013

 

《阿Q后传》(香港)

 

2012

 

《阿Q后传》(台北)

 

2009

 

《-ING》(澳门)

 

2008

 

《在月台邂逅》(香港)
《猫人》(澳门)

 

2007

 

《游。戏》(达尔文)
《托斯卡》(日本)
《猫人》(上海)

 

2006

 

《游。戏》(上海、深圳、香港)

我们的剧场要客观地批判生活,尊重地娱乐民众,无休止地寻求创新。在这个大同之下,我们包容小异,在辩论的张力中互助前进。

郭宝崑 | 联合创办人